Descobreix els
nostres fons principals

VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI Mostra més informació

Fons de renda fixa a curt termini. Inverteix en títols i/o actius del mercat
monetari i en renda fixa internacional, tot mantenint la duració de la cartera
inferior a un any. El seu objectiu és la preservació del capital.

Valor de l'actiu net
EUR 121,29
Rendibilitat
-0,52%

VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI Mostra més informació

Fons de renda variable determinat en euros que focalitza les inversions en valors internacionals, majoritàriament en països de l’OCDE o amb els que aquesta manté una cooperació reforçada, de diversa capitalització i presenten un elevat percentatge de revalorització d'acord amb criteris fonamentals.
Valor de l'actiu net
EUR 154,92
Rendibilitat
-2,36%

VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND Mostra més informació

Fons multiactius creat amb l’objectiu d’aconseguir un creixement del capital a llarg termini amb una actitud conservadora en l’exposició al risc. El fons preveu una volatilitat anualitzada entre el 4% i el 8% i inverteix segons 4 estratègies d’inversió: renda fixa, creixement, diversificació i multiactius.
Valor de l'actiu net
EUR 93,93
Rendibilitat
-5,92%

VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND Mostra més informació

Fons multiactius creat amb l’objectiu d’aconseguir un creixement del capital a llarg termini d’acord amb un nivell de risc moderat. El fons preveu una volatilitat anualitzada entre el 6% i el 12% i inverxeix segons quatre estratègies: renda fixa, creixement, diversificació i multiactius.
Valor de l'actiu net
EUR 93,04
Rendibilitat
-7,64%

VALL BANC INVEST FUND DOLPHIN EQUITIES I Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses internacionals que han obtingut una rendibilitat inferior al mercat de valors.
Valor de l'actiu net
EUR 759,94
Rendibilitat
-11,67%

VALL BANC INVEST FUND DOLPHIN EQUITIES R Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses internacionals que han obtingut una rendibilitat inferior al mercat de valors.
Valor de l'actiu net
EUR 139,32
Rendibilitat
-12,55%

VALL BANC INVEST FUND IBERIAN EQUITIES R Mostra més informació

Aquest compartiment va dirigit a inversors que vulguin beneficiar-se del fort potencial de creixement que ofereixen les empreses espanyoles que són liders en els seus sectors.
Valor de l'actiu net
EUR 75,67
Rendibilitat
-14,81%

VALL BANC INVEST FUND WORLD OPPORT R Mostra més informació

El principal objectiu del compartiment és aconseguir una revaloració del capital superior a la mitjana, sobretot a través d'inversions en valors de renda variable negociats en mercats internacionals.
Valor de l'actiu net
EUR 95,77
Rendibilitat
-16,60%

VALL BANC FONS SHORT TERM USD FI Mostra més informació

Fons de renda fixa a curt termini. Inverteix en títols i/o actius del mercat monetari i en renda fixa internacional, tot mantenint la duració de la cartera inferior a un any. El seu objectiu és la preservació del capital.
Valor de l'actiu net
USD 107,14
Rendibilitat
1,25%