Descobreix els
nostres fons principals

VALL BANC FONS SHORT TERM USD FI Mostra més informació

Fons de renda fixa a curt termini. Inverteix en títols i/o actius del mercat monetari i en renda fixa internacional, tot mantenint la duració de la cartera inferior a un any. El seu objectiu és la preservació del capital.
Valor de l'actiu net
USD 107,14
Rendibilitat
1,25%

VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI Mostra més informació

Fons de renda fixa a curt termini. Inverteix en títols i/o actius del mercat
monetari i en renda fixa internacional, tot mantenint la duració de la cartera
inferior a un any. El seu objectiu és la preservació del capital.

Valor de l'actiu net
EUR 121,29
Rendibilitat
-0,52%