Tancar

Accés Banca Online

Carteres

Noves carteres

Li oferim carteres d’inversió noves i innovadores creades utilitzant l’assignació d’actius de BlackRock®.

Aquest és un primer pas cap al futur que proporcionarà als nostres clients serveis complets de gestió d’actius, eines d’inversió sofisticades i noves tecnologies.

 

T1 | VB Fixed Income Alternative Selection

T2 | VB Multi-Asset Conservative Selection

T3 | VB Multi-Asset Balanced Selection

T4 | VB Multi-Asset Opportunity Selection

 

Informació important 

Annex 2

Els models de carteres de BlackRock que Vall Banc Fons, SAU utilitza per crear les seves carteres es basen en determinades assumpcions, i BlackRock no ha tingut en compte la idoneïtat del contingut dels seus models de carteres respecte a les necessitats, els objectius i les toleràncies de riscos individuals de tots els inversors. Per tant, els models de carteres de BlackRock tenen només finalitats informatives i no constitueixen cap assessorament sobre inversions ni cap oferta de venda o sol·licitud d’oferta de compra dels valors descrits en els models de carteres esmentats. Els models de carteres de BlackRock consten en la seva totalitat de productes de BlackRock i no s’han preparat tenint en compte tots els valors i tots els productes que poden estar a l’abast en els mercats de manera general. El contingut d’aquest document no constitueix cap recerca independent sobre inversions, no s’ha preparat basant-se en això i, per tant, BlackRock no està subjecte a cap prohibició de comercialització més enllà de la referent a la divulgació de les dades de recerca proporcionades a Vall Banc Fons, SAU i, en aquest sentit, es considera una comunicació de màrqueting adreçada a Vall Banc Fons, SAU.

BlackRock® és una marca comercial registrada de BlackRock, Inc. i les seves filials (“BlackRock”) i s’utilitza amb llicència. A més, BlackRock no està afiliat a Vall Banc Fons, SAU ni a les seves filials. BlackRock no fa cap declaració ni ofereix cap garantia sobre la conveniència d’invertir en cap producte o servei ofert per Vall Banc Fons, SAU o alguna de les seves filials. BlackRock no té cap obligació ni responsabilitat respecte a les transaccions, el màrqueting, la comercialització o la venda de cap producte o servei ofert per Vall Banc Fons, SAU o alguna de les seves filials, i BlackRock no té cap obligació envers cap client de Vall Banc Fons, SAU i les seves filials.