Tancar

Accés Banca Online

Compliment normatiu

Compliment normatiu i prevenció del blanqueig de capitals

El blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme constitueixen un fenomen global que afecta a totes les entitats que intervenen en els sistemes financers.

El consell d’administració de Vall Banc ha aprovat unes polítiques internes que garanteixen l’escrupolós respecte a la legalitat vigent, i que, vetllant per l'interès de la pròpia entitat i dels seus clients, assenten les bases d’una eficaç i eficient actuació en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, del finançament del terrorisme, del frau, de la corrupció i de l’ús indegut dels serveis financers oferts pel banc als seus clients.

 

El blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

Les entitats financeres som un dels actors clau en la prevenció del blanqueig de diners i finançament del terrorisme. Vall Banc compta amb una política transparent que protegeix als clients en un marc definit que compleix els estàndards internacionals.

  • Així s'implementen procediments de coneixement del client (Know Your Customer, KYC) i es manté un monitoratge constant dels negocis dels clients.
  • En compliment als estàndards internacionals, es prenen les mesures de restricció de sortides de capital.
  • Es limita l'operativa amb els països que, d'acord amb els organismes internacionals, manifesten deficiències greus en matèria de compliment normatiu.
  • Es disposa del perceptiu òrgan de control intern i les degudes mesures de comunicació.
  • Es realitzen les formacions necessàries a tot el personal i es prenen les mesures de comunicació a les autoritats pertinents.
  • D’acord amb l’aplicació de les millors pràctiques, podeu consultar el qüestionari del Grup Wolfsberg amb les respostes de Vall Banc. Aquest document permet conèixer el nivell d’adequació del programa de prevenció de blanqueig de capitals als estàndards del Grup Wolfsberg. Així es pot avaluar si les mesures i les pràctiques aplicades en la matèria són les adequades. (veure el document)

En definitiva, Vall Banc manté les mesures de seguretat necessàries per preservar els interessos dels seus clients i acomplir als estàndards internacionals.
Per a més informació, escriu-nos a vallbanc@vallbanc.ad o dirigeix-te al web de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra www.uifand.ad

 

USA Patriot Act Certification

Vall Banc emet la certificació requerida per a entitats estrangeres que mantenen una relació de corresponsalia amb institucions financeres nord-americanes, en compliment de la Llei Patriota (USA Patriot Act) i de les normes finals emeses pel Tresor americà. (consulta el document)

 

Intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal entre Andorra i la Unió Europea

El 12 de febrer del 2016, Andorra va subscriure  amb la Unió Europea l’Acord d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. Aquest és un pas més en el compromís del país amb l’assumpció dels estàndards internacionals marcats pel G-20 i recolzats per l’OCDE.

Aquesta legislació va ser aprovada pel Consell General el dia 30 de novembre del 2016 i  entrarà en vigor l’1 de gener del 2017. Per a més informació, escriu-nos a vallbanc@vallbanc.ad o dirigeix-te al teu gestor. Esterem encantats d'atendre't.

 

Normativa MIFID: protecció, informació i seguretat

Posem a la vostra disposició informació rellevant de caràcter general sobre l’entitat i els diferents serveis i instruments financers, d’acord amb el que disposa la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistemafinancer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, que segueix les directrius de la Directiva 204/39/CE del Parlament Europeu i del Consell del 21 d’abril de 2004, relativa als mercats d’instruments financers (MiFID).

Guia pràctica 

Política de salvaguarda d'actius  Política d’execució d’ordres  Política de gestió de conflictes d’interès 

 

Estats Financers

Estats Financers 2017

Estats Financers 2016