Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 13-ago 80,27 USD -0,17%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 13-ago 167,36 EUR 5,48%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 13-ago 281,65 USD 4,82%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 13-ago 163,55 EUR 8,08%
VALL BANC FONS KERSIO FI 13-ago 99,79 EUR -0,21%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 13-ago 151,25 EUR -2,23%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 13-ago 134,04 EUR -2,23%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 13-ago 24.332,39 EUR -1,21%
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 13-ago 122,06 EUR 0,11%
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED FI 13-ago 95,93 USD -0,46%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 29-jun 1.403,44 EUR -32,97%
VALL BANC FONS RETURN AND CONSCIENCE 13-ago 99,28 EUR -0,72%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 13-ago 106,64 USD 0,77%

Fons diversificats

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 13-ago 96,52 EUR -2,93%
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 13-ago 97,46 EUR -2,38%
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 13-ago 99,15 EUR -1,58%
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 13-ago 104,13 EUR 2,59%
VB USD F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 13-ago 100,03 USD 0,03%
VB USD F3 BALANCE INVESTMENT FUND 13-ago 99,89 USD -0,11%
VB USD F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 13-ago 99,85 USD -0,15%