Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 22-oct 81,33 USD 1,14%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 22-oct 160,19 EUR 0,96%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 22-oct 270,41 USD 0,64%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 22-oct 153,71 EUR 1,58%
VALL BANC FONS KERSIO FI 22-oct 94,07 EUR -5,93%
VALLBANC INVESTMENT FUND BALANCED FUND CLASS - R 22-oct 115 USD -4,03%
VALLBANC INVESTMENT FUND DOLPHIN EQUITIES CLASS - I 22-oct 822,03 EUR -4,46%
VALLBANC INVESTMENT FUND DOLPHIN EQUITIES CLASS - R 22-oct 150,94 EUR -5,26%
VALLBANC INVESTMENT FUND IBERIAN EQUITIES CLASS - R 22-oct 83,07 EUR -6,48%
VALLBANC INVESTMENT FUND WORLD OPPORTUNITIES CLASS - R 22-oct 105,21 EUR -8,38%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 22-oct 150,51 EUR -2,71%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 22-oct 133,38 EUR -2,71%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 22-oct 24.799,95 EUR 0,11%
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 22-oct 121,71 EUR -0,18%
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED FI 22-oct 95,93 USD -1,49%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 29-jun 1.403,44 EUR -32,97%
VALL BANC FONS RETURN AND CONSCIENCE 22-oct 97,17 EUR -2,83%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 22-oct 106,89 USD 1,01%

Fons diversificats

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 22-oct 95 EUR -4,46%
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 22-oct 95,2 EUR -4,65%
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 22-oct 95,67 EUR -5,03%
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 22-oct 98,77 EUR -2,69%
VB USD F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 22-oct 98,28 USD -1,72%
VB USD F3 BALANCE INVESTMENT FUND 22-oct 96,95 USD -3,05%
VB USD F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 22-oct 96,4 USD -3,60%