Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 07-dic 77,56 USD 10,45%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 07-dic 158,33 EUR 8,28%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 07-dic 266,3 USD 8,84%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 07-dic 151,54 EUR 20,41%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 07-dic 154,58 EUR 4,26%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 07-dic 139,55 EUR 4,26%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 07-dic 35.580,23 EUR 1,17%
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 07-dic 122,12 EUR -0,01%
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED FI 07-dic 97,56 USD 2,63%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 30-jun 2.142,81 EUR -10,95%
VALL BANC FONS WINE FI 29-sep 285,54 EUR -12,76%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 07-dic 105,75 USD 0,77%

Fons diversificats

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 07-dic 99,71 EUR -0,29%
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 07-dic 99,88 EUR -0,12%
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 07-dic 100,36 EUR 0,36%
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 07-dic 100,92 EUR 0,92%