Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 20-abr 81,78 USD 1,70%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 20-abr 159,84 EUR 0,74%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 20-abr 274,44 USD 2,14%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 20-abr 162,07 EUR 7,10%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 20-abr 153,28 EUR -0,92%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 20-abr 136,39 EUR -0,92%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 20-abr 26.073,99 EUR -0,39%
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 20-abr 121,78 EUR -0,12%
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED FI 20-abr 95,75 USD -1,04%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 29-dic 2.093,61 EUR 0,00%
VALL BANC FONS RETURN AND CONSCIENCE 20-abr 99,89 EUR -0,02%
VALL BANC FONS WINE FI 29-mar 227,8 EUR -3,26%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 20-abr 106,12 USD 0,28%

Fons diversificats

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 20-abr 98,25 EUR -1,19%
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 20-abr 98,13 EUR -1,71%
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 20-abr 98,13 EUR -2,59%
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 20-abr 100,4 EUR -1,08%