Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 22-feb 83,69 USD 4,08%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 22-feb 159,68 EUR 0,64%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 22-feb 273,63 USD 1,84%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 22-feb 155,42 EUR 2,71%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 22-feb 153,93 EUR -0,50%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 22-feb 136,97 EUR -0,50%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 22-feb 26.190,58 EUR -0,06%
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 22-feb 121,8 EUR -0,11%
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED FI 22-feb 96,59 USD -0,72%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 29-dic 2.093,61 EUR -13,00%
VALL BANC FONS WINE FI 29-dic 235,48 EUR -28,06%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 22-feb 105,95 USD 0,12%

Fons diversificats

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 22-feb 98,44 EUR -1,00%
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 22-feb 98,83 EUR -1,01%
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 22-feb 99,09 EUR -1,64%
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 22-feb 100,35 EUR -1,13%