Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 21-jun 72,7 USD 3,53%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 21-jun 158,25 EUR 8,23%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 21-jun 264,05 USD 7,92%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 21-jun 138,19 EUR 9,81%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 21-jun 153,07 EUR 3,24%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 21-jun 138,78 EUR 3,24%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 21-jun 48.311,11 EUR 1,14%
VALL BANC FONS USD BOND DIVERSIFIED FI 21-jun 98,07 USD 2,21%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS MERCAT MONETARI FI 21-jun 122,05 EUR -0,07%
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 21-jun 105,44 USD 0,48%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 30-dic 2.406,36 EUR -11,52%
VALL BANC FONS WINE FI 31-mar 330,97 EUR 1,12%