Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 19-oct 78,73 USD 12,12%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 19-oct 154,38 EUR 5,59%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 19-oct 259,38 USD 6,01%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 19-oct 143,28 EUR 13,86%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 19-oct 154,31 EUR 4,07%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 19-oct 139,3 EUR 4,07%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 19-oct 35.582,81 EUR 1,15%
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 19-oct 122,01 EUR -0,10%
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED FI 19-oct 97,78 USD 1,82%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 30-jun 2.142,81 EUR -10,95%
VALL BANC FONS WINE FI 29-sep 285,54 EUR -12,76%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 19-oct 105,69 USD 0,71%

Fons diversificats

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 16-oct 100,08 EUR 0,08%
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 16-oct 100,11 EUR 0,11%
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 16-oct 100,17 EUR 0,17%
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 16-oct 100,1 EUR 0,10%