Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 21-jun 79,02 USD -1,73%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 21-jun 163,31 EUR 2,92%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 21-jun 275,25 USD 2,44%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 21-jun 164,9 EUR 8,97%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 21-jun 151,01 EUR -2,39%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 21-jun 134,38 EUR -2,39%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 21-jun 26.069,91 EUR -0,40%
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 21-jun 121,8 EUR -0,11%
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED FI 21-jun 95,93 USD -0,90%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 29-dic 2.093,61 EUR 0,00%
VALL BANC FONS RETURN AND CONSCIENCE 21-jun 99,47 EUR -0,53%
VALL BANC FONS WINE FI 29-mar 227,8 EUR -3,26%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 21-jun 106,39 USD 0,54%

Fons diversificats

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 21-jun 97,22 EUR -2,22%
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 21-jun 97,41 EUR -2,43%
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 21-jun 98,58 EUR -2,14%
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 21-jun 103,35 EUR 1,82%
VB USD F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 21-jun 99,02 USD -0,98%
VB USD F3 BALANCE INVESTMENT FUND 21-jun 98,99 USD -1,01%
VB USD F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 21-jun 99,2 USD -0,80%