Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 22-ago 77,3 USD 10,08%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 22-ago 153,37 EUR 4,90%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 22-ago 257,39 USD 5,20%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 22-ago 140,71 EUR 11,82%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 22-ago 153,56 EUR 3,57%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 22-ago 138,63 EUR 3,57%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 22-ago 35.583,52 EUR 1,15%
VALL BANC FONS USD BOND DIVERSIFIED FI 22-ago 98,07 USD 2,64%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 30-jun 2.142,81 EUR -10,95%
VALL BANC FONS WINE FI 30-jun 286,11 EUR -12,59%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2017
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 22-ago 122 EUR -0,11%
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 22-ago 105,6 USD 0,63%