Tancar

Accés Banca Online

Gestió d’actius

Assessoria d’inversió

Oferim un assessorament complet en matèria d’actius per a tots els nostres clients que prefereixen decidir per si mateixos com realitzar les inversions. En aquest cas, els acords específics es fan únicament prèvia consulta. Evidentment, també posem a disposició d’aquests clients l’assessorament especialitzat.

Al principi de la nostra col·laboració desenvolupem una estratègia d’inversió adaptada a les expectatives personals de risc i rendibilitat del client. Posteriorment revisem les decisions d’inversió de manera periòdica. Nosaltres elaborem propostes d’inversió, però la decisió de tirar endavant o no rau en client, que es beneficia de la nostra independència i neutralitat estricta quant als productes.